Språkfråga löst i Makedonien

I Makedonien verkar förhandlingarna mellan slaver och albaner ha undanröjt en av de svåraste stötestenarna. Parterna uppges nu vara överens när det gäller det albanska språkets ställning. Men andra frågor är fortfarande olösta.