Parkbrand i Karlskoga

I Karlskoga Folkets Park har alla de gamla träbyggnaderna i parken brunnit ner till grunden. Det rör sig bland annat om en dansbana, en scen med läktare och ett kontorshus, allt från första hälften av 1900-talet. Elden bekämpades av 35 brandmän från fem stationer. Karlskoga Folkets Park har inte använts under det senaste året.