Ingen äldreombudsman till Norrköping

Omsorgsnämnden väntas säga nej till förslaget från tre folkpartister om att en kommunal äldreombudsman inrättas.
Det är svårt för äldre och anhöriga i Norrköping att få framföra sina synpunkter. Det anser tre folkpartister och föreslår därför att en kommunal äldreombudsman ska inrättas. Men nu väntas Omsorgsnämnden säga nej till förslaget. Man hänvisar bland annat till dom resureser som redan finns idag i Norrköping och att kommunen är på väg att få en strategisk plan för äldreomsorgen. Omsorgsnämndens insatser, kommunens tre medicinskt ansvariga sjuksköterskor, handikapp- och pensionärsråden och anhörigsatsningarna räcker för att tillgodose alla behov av att framföra åsikter och få stöd, står det i förslaget till beslut.