Kiruna kommun anmäld till länsrätten

En privatperson har begärt att länsrätten ska laglighetspröva Kiruna kommuns beslut att efterskänka ett lån på 23 miljoner kronor till det kommunala värmeverket.
Kommunen planerar att omvandla lånet till aktiekapital, för att rädda värmeverket från konkurs. Men enligt anmälaren strider den planerade transaktionen mot kommunallagen. Enligt Harald Ericson, socialdemokratiskt kommunalråd i Kiruna, har anmälaren fått det hela om bakfoten. Kiruna kommun har tiden fram till den 4 september på sig, att övertyga länsrätten om att så är fallet.