Avtal reglerar miljöansvar

Miljöansvaret för flygplatsen i Kjula utanför Eskilstuna är nu tydligt fastlagd i ett förslag till nytt avtal mellan Eskilstuna kommun och försvaret som äger flygplatsen.
Miljöansvaret har tidigare aldrig varit reglerat. Det framgår av flygplatschefen Jan Lönnborgs förslag till nytt avtal. Villkoren i avtalet ger utrymme för civil expansion. Som vi berättat under morronen föreslår flygplatschefen en ökning av antalet flygrörelser till 28 400 år 2015. Det förslaget ska ligga till grund för en miljöprövning som föreslås göras hos länsstyrelsen istället för som normalt vid miljödomstolen. Anledningen till det är att flygplatsen är en militär flygbas, skriver flygplatschefen Jan Lönnborg och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i sitt förslag till kommunsstyrelsen.