Homosexuella får ej lämna blod

Homo- och bisexuella män får inte lämna blod i Sverige. I höst ska ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, granska reglerna för blodgivning. Flera riskgrupper, till exempel personer som har malaria eller som har prostituerat sig, kan efter en speciell prövning bli godkända för att lämna blod.
George Sved på HomO menar att även om homo- och bisexuella män tillhör en riskgrupp, så måste reglerna för blodgivning bli mindre strikta och generaliserande.