Skolor i Skåne riskerar böter

Fem skolor i Skåne riskerar vite sedan de, trots påminnelse, inte lämnat in sina elevers betyg till Skolverket. Skolorna kan nu få betala upp till 50 000 kronor.
- Vi kan bara beklaga att det skett en miss. På grund av semester har betygen legat kvar på kontoret, säger Ulrik Hofsöe som är ordförande i den stiftelse som driver Rudolf Steinerskolan utanför Lund, som är en av de skånska skolor som har fått en påminnelse från Skolverket. Senast den 18 juni ska skolorna skicka in betygsuppgifterna till Skolverket. Så har det varit sedan 1998. Uppgifterna ligger till grund för Statistiska Centralbyråns sammanställningar. Nu hotas 40 skolor i landet av vite sedan de inte har lämnat sin rapport till Skolverket. Av de 40 är mer än hälften friskolor. Bland de skånska skolor som har misskött rapporteringen finns förutom Rudolf Steinerskolan, Backaskolan i Malmö, Sophiaskolan utanför Simrishamn, Antilopenskolan i Klippan och Komvux i Kävlinge. Om inte skolorna åtgärdar felet innan den 30 augusti lämnas ärendena till länsrätten för utdömande av vite på mellan 10 och 50 000 kronor. - Vi har fått ett nytt datum och innan dess kan vi inte få något vite. Vi kommer att hålla det nya datumet, säger Ulrik Hofsöe.