150 poliser har lämnat länet

Det har gått drygt fyra och ett halvt år sedan Polisen i Sörmland omorganiserades. Men det som skulle bli en effektiv länsmyndighet med minskad administration är i dag en centraliserad verksamhet med lång beslutsgång.
- Idag har ansvaret flyttats bort från poliserna, som tappat en del av arbetslusten, säger Åsa Carlsson, polisinspektör å vice ordförande i Nyköpings polisförening. Det är inte många inom Polisen i Sörmland som är nöjda med den omorganisation som genomfördes januari 1997 berättar Åsa Carlsson. Den skulle leda till minskad ledning och administration, men det har vi inte sett mycket av, säger hon. I stället blev det en centralisering som ingen ville ha. Administrationen koncentrerades till Eskilstuna, ansvaret togs bort från personalen som tappade både motivation och arbetslust. Arbetsbelastningen har ökat eftersom Polisen i Sörmland under de senaste fem åren förlorat omkring 150 poliser. En del har visserligen gått i pension men flera har också varit missnöjda och har valt att flytta till andra polisdistrikt. Åsa Carlsson är orolig för att fler ska lämna organisationen om det inte sker nån förändring.