Sjuksköterska har brustit i kompetens

En sjuksköterska som är anställd av företaget Attendo Care i Molkom måste genomgå utbildning och fortbildning för att få fortsätta att arbeta som sjuksköterska.
Orsaken är att vårdpersonalen på den kommunala enheten i Molkom och Åsbacka har anmält att sjuksköterskan brustit i dom arbetsuppgifter hon ansvarar för. Bland annat har planeringen för insulingivning varit otillfredsställande vid flera tillfällen. Sjuksköterskan har heller inte följt rutinerna för medicingivning och dessutom har smärtlindring och vård i livets slutskede varit otillräcklig.