Länspolismästare slår ifrån sig Kvinnojourens oro

Biträdande länspolismästare Anders Kjaersgaard har förståelse för kvinnojourens oro över att en polisman som dömts för att ha misshandlat sin sambo, får behålla sin tjänst. Samtidigt säger Anders Kjaersgaard att oron är helt obefogad.
Kvinnojouren fruktar att kvinnor som blir misshandlade inte ska ha förtroende för polisen. Den oron grundar sig i att en polisman vid Blekingepolisen har blivit dömd för ringa misshandel av sin sambo. Trots det har han sitt jobb kvar och hans tjänst gör att han kan komma i kontakt med fall av kvinnomisshandel. Men i samband med att personalansvarsnämden gjorde sin prövning av fallet, gjordes även polismyndigheten i Blekinge en utredning. Även den visade att polismannen skulle kunna ha kvar sin befattning som bland annat innebär att han jobbar med fall av kvinnomisshandel. Justitieminister Tomas Bodström sa i måndags att poliser som gör sig skylldiga till misshandel inte ska få behålla sina jobb, men det håller inte biträdande länspolismästare Anders Kjaersgaard med om. Han tycker att man ska göra en prövning i varje enskilt fall. Han tror heller inte att debatten som nu startat kommer att leda till några regeländringar eller ändrade rutiner för polisen i Blekinge.