Olagliga avgifter

Landstinget i Västernorrland bryter, enligt de Handikappades Riksförbund, mot lagen i och med att avgifter för handikapp-hjälpmedel inte ingår i högkostnadsskyddet.
Sten-Ove Nordkvist, jurist på de Handikappades Riksförbund, säger att detta är ett brott mot sjukvårdslagen. Landstinget tar numera betalt för enklare hjälpmedel, som käppar och specialsaxar, avgifter som enligt Hälso -och sjukvårdslagen ska ingå i högkostnadeskyddet och kosta högst 900 kronor per år och person. Det socialdemokratiska landstingspolitikern Benny Eriksson säger att de i dagsläget inte finns någon orsak till att ändra reglerna så att högkostnadsskyddet ska gälla för handikapphjälpmedel.