Facken ska utbildas

Fackföreningarna kan för lite om diskriminering mot homo- och bisexuella på arbetsplatser. Det anser Homo, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, som nu vill att fackligt förtroendevalda ska få mer kunskap i frågan.
Under förra året behandlade Homo tolv ärenden om diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, men Christine Gilljam som är utbildningsdirekör på Homo menar att diskriminering är mer vanligt än så. Hon får medhåll av LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin som säger att LO nu kommer att utbilda sina förtroendevalda. Även TCO har tagit fram utbildningsmaterial för sina medlemmar.