Polis ska utbildas om bögvåld

Nu ska man utbilda sjukvårdspersonal och polis i hur man tar emot homosexuella som råkat ut för misshandel i hemmet.
ROKs, Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige har bidragit med hundratusen kronor för att bland annat öka kunskapen i de här frågorna. Dessutom så har Brottsofferfonden bekostat en halvtidstjänst som Annelie Svensson på RFSL i Stockholm fått i uppdrag att ansvara för. - Jag ska bland annat försöka få till skyddade boenden för både män och kvinnor, och även gå ut och utbilda polis, sjukvårdspersonal och olika myndigheter, säger Annelie Svensson.