Okunniga om anmälningsplikt

I två och ett halvt år har dom anställda inom äldre- och handikappomsorgen varit tvungna att anmäla missförhållanden eller övergrepp på dom som vårdas. Men få av länets kommuner har några rutiner för att informera vikarier och elever om den här skyldigheten.
Det visar en undersökning som Camilla Seitl på Länsstyrelsen gjort. Det är bara i två av länets kommuner som man regelbundet informerar personalen om den här lagen. Resten säger att man har tänkt sig en utbildning men att den har inte blivit verklighet och tre kommuner säger att dom helt saknar sådana här rutiner. Camilla Seitl på Länsstyrelsen är orolig att bristen på rutiner kommer att betyda att personalen låter bli att anmäla missförhållanden.