Tappade fiskegarn hot mot torsk

Fiskegarn som fiskare tappat i havet, kan vara en av orsakerna till det minskande torskbeståndet i Östersjön. Spökgarnen - som de tappade garnen kallas - kan bli stående på havsbotten i flera år och fortsätter då att fånga fisk.
Havsfiskelaboratoriet i Lysekil ska nu börja dragga efter spökgarn i Östersjön, bland annat vid Hoburgs bank, för att få reda på hur många de är och hur mycket fisk som fastnar i dem. I Norge har man undersökt en del garnfiskeområden, och då har det visat sig att mängden fisk som fastnar i de här garnen är så stor att det lönar sig att plocka upp spökgarnen.