Platsbrist i unga slutenvården

Det är fortfarande kö för att få en plats i den slutna ungdomsvården. För närvarande väntar ett trettiotal ungdomar på en ledig plats på något vårdhem.
Under året har Statens instutionsstyrelse, SIS, tagit fram ett femtiotal nya platser. Men det har inte räckt. John Titelman enhetschef på sociala förvaltningen i Norrköping säger till ekot att platsbristen främst drabbar ungdomar som har drogproblem och som är rymningsbenägna. SIS planerar nu för ett fyrtiotal nya platser på ungdomshem runt om i landet.