Fler men mindre postkontor

Inom ett år kommer Postens kunder inte längre att kunna köpa frimärken och betala räkningar på samma postkontor. Brev och paket kommer att tas omhand på vissa kontor och räkningar, insättningar och uttag på andra.
Genom omorganisationen tror Charlotte Ahlström, projektledare för Postens nya servicenät, att servicen blir mer lättillgänglig för kunderna. Detta eftersom det blir fler småkontor istället för, som tidigare, färre stora. Orsaken till Postens omorgansiation är den ökade konkurrensen från utländska bolag.