Polisbrist tema när justitieminister kom till Sala

Justitieminister Thomas Bodström vill se nya lösningar på polisbristen i framförallt de små kommunerna. De nya poliser som utexamineras söker sig i första hand till storstäderna, och det är ett stort problem. Men det finns lösningar, menade Bodström när han idag besökte Sala.
- Jag tror man måste börja tänka lite nytt, kanske försöka få personer som redan bor på den specifika orten att söka polisutbildningen för då har de redan familj och en stark anknytning till orten. Det är ett sätt, sen finns det säkert många andra. Men det är viktigt att alla har tillgång till bra poliser. Närpolissystemet fungerar ojämnt idag, anser Thomas Bodström, men på vissa håll är det bra, och det ska fortsätta att utvecklas.