KO säger upp avtal med SJ

Konsumentombudsmannen (KO) har sagt upp avtalet med SJ från 1989 om resevillkoren.
Orsaken till det är den rapport från Riksrevisionsverket (RRV) som kom i våras och där RRV kritiserar KO för att man inte sagt upp avtalen som är oskäliga och därför missgynnar resenärerna. Resevillkoren gör det svårt för resenärerna att få ersättning eller skadestånd om tåg försenas eller uteblir. Totalt har sex svenska myndigheter fått allvarlig kritik av RRV för att de inte bevakar tågkonsumenternas intressen. Mest kritik fick dock Konsumentverket och framför allt gäller det Konsumentombudsmannens överenskommelse med SJ från 1989 om resevillkoren. Konsumentombudsmannen Karin Lindell säger till Ekot att hon nu inlett förhandlingar med SJ om nya, bättre resevillkor.