Fem miljöpartister fast i Turkiet

Fem personer från miljöpartiet stoppades på måndagen i en turkisk gränsstad, på väg in i Irak. Enligt den turkiska regeringen har säkerhetsläget förändrats så att gruppens inresetillstånd inte gäller, men riksdagsledamoten Yvonne Ruwaida i miljöpartiet hävdar att det är den turkiska militären som vill hindra gruppen från att komma in i Irak.
– Vi är på inget sätt något säkerhetshot. Vi vill göra en studieresa i Irak, se över olika frågor, kvinnors situation, demokratisituationen, vad kommer att hända om det blir bombningar i Irak, fråga folk hur det kommer att påverka hela regionen, alltså ställa frågor till människor om en massa olika saker. På inget sätt kan det vara ett hot. Däremot så är det så av princip så har inte Turkiet släppt igenom folk här senaste åtta-nio åren, men ingen har ju haft tillstånd, förutom FN:s personal. FN-personal har fått tillstånd, har fått gå igenom, säger Yvonne Ruwaida via en knastrig telefonlinje till Ekot. – Vi är den första delegation på åratal som har fått tillstånd. Får man ett tillstånd ska ju det gälla. Lindh tog en kontakt På tisdagen kontaktade Sveriges utrikesminister Anna Lindh sin turkiske kollega om det här. Lindh vill att beslutet att stoppa de fem miljöpartisterna ska omprövas. Miljöpartisterna befinner sig i en turkisk stad på gränsen mot Irak, ständigt bevakade av beväpnade säkerhetsvakter. Yvonne Ruwaida har ännu inte gett upp hoppet om att släppas igenom: - Vi hoppas att den turkiska regeringen har fått känna av press från litet olika håll och att det kommer att få regeringen att agera annorlunda, men det absolut viktigaste är ju att diskutera i framtiden: är verkligen Turkiet moget att vara kandidatland till EU? hur kan omvärlden, Sverige till exempel, agera för att demokratisera Turkiet och få människorna som bor här att faktiskt få ha mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Det är de frågorna som mer måste upp på den politiska agendan. Hur länge kan ni vänta på att komma in i Irak? - Våra flygbiljetter hem är på lördag kväll, svarar Ruwaida. Vi gör en ny bedömning varje dag.
Erik Ridderstolpe