Steriliseringar en politisk fråga

Ansvaret för att det inte utförs steriliseringar i Jämtlands län är politikernas, säger Karin Strandberg Nöjdh, verksamhetsansvarig för kvinna barn vid Österunds sjukhus.
Den medicinska bedömningen är sjukhusets ansvar men politikerna ger en budget som sjukhuset måste hålla sig inom. Därför är frågan om steriliseringar en politisk fråga, anser Karin Strandberg Nöjdh. Steriliseringar har låg prioritet och därför finns det i dag inte någon ekonomisk möjlighet att utföra operationerna, säger hon.