Böter för bostadsbrist

Ett stort antal kommuner riskerar dryga böter för att inte ha ordnat fram bostäder åt funktionshindrade i tid.
Enligt en ny lag kan kommuner som inte följer domstolsbeslut straffas. 85 fall som handlar om personer som inte fått specialbostäder ligger nu och väntar vid länsrätter runt om i landet. Efter att Stockholms kommun stämts för att kommunen inte skaffat fram en bostad åt en psykiskt sjuk man, trots att länsrätten ålagt kommunen att göra det, kan nu fler länsstyrelser runt om i landet komma att hota kommuner med böter om de inte skaffar fram bostäder åt de funktionshindrade som har rätt till det. Det råder stor brist på bostäder för funktionshindrade, och enligt Socialstyrelsen är det brist på kunskap om de funktionshindrades behov som gör att kommunerna prioriterar bort att ordna bostäder åt de som behöver, och därmed bryter mot lagen.