Sjukfrånvaro minskar i Mark

Sjukfrånvaron bland kommunanställda i Marks kommun minskar nu för första gången på sex år. Flera av dom långtidssjukskrivna kvinnorna som deltagit i FRIS-projektet har fått jobb.
Ett 30-tal av dom drygt 200 långtidssjukskrivna kvinnorna har hittills fått vara med i projektet, som startade vid årsskiftet. Grundtanken är att en bättre samordning mellan kommunens olika förvaltningar och andra inblandade som Försäkringskassan ska leda till snabbare och bättre insatser till dom som behöver det.