”Självständig trafikpolis behövs”

Trafikpolisen borde brytas loss från den övriga polisen och bli en självständig myndighet. Det anser Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF. Trafikpolisen har inte synts tillräckligt i semestertrafiken och det beror på splittrade arbetsuppgifter, enligt MHF.
Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF årliga seminarium inleds i Tylösand på onsdagen och inför det återkommer MHF till sin åsikt att trafikpolisen bårde bli en självständig myndighet. Det finns cirka 800 trafikpoliser i Sverige, varav drygt 700 tjänstgör ute i trafiken. Ibland måste de också åta sej andra polisiära uppgifter än trafikövervakning och det är olyckligt, anser MHF, som alltså vill reformera trafikpolisen, och ge den en starkare roll. Men Rikspolisstyrelsen avvisar tanken på en fristående trafikpolis. Kent Fernström som svarar för trafiksäkerhetsfrågor hos Rikspolisstyrelsen, säger att detta redan prövats och förkastats utomlands. – Det finns länder som haft den sortens splittrad polisorganisation, som till exempel Belgien, och där går man nu i motsatt riktning, och det finns goda skäl för det, säger Kent Färnström.
Annika Digréus