Färre timmar ger inte fler jobb

Svenskarnas krav på hög lön innebär att kortare arbetstid inte ger fler jobb. Det visar den första svenska detaljstudien om vad som händer med lönerna när arbetstiden kortas.
Studien är gjord av doktoranden Oscar Nordström Skans vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ett av näringsdepartementets forskningsinstitut. 200 000 industriarbetare som gick ner i arbetstid från 40 till 38 timmar per vecka studerades. Resultatet visar att gruppen ökade sina löner mer än andra jämförbara grupper, vilket skulle tyda på att det på lång sikt inte blir mer pengar över till att anställa nya människor när arbetstiden kortas.