Minskad vinst för Södra

Skogskoncernen Södra fortsätter att gå med vinst, men hittills i år har vinsten minskat jämfört med förra året. Framför allt är det dåliga massapriser som minskar vinsten, massapriserna steg dock något under slutet av första halvåret.
Årets halvårsresultat efter finansnetto landar på 230 miljoner kronor och det kan jämföras med en vinst på 440 miljoner kronor under samma period förra året.