Fiskeriverket vill öka utsläppen i Vättern

Fosforhalten i Vättern har sjunkit till alarmerande låga nivåer och gjort den så näringsfattig att fiskbeståndet minskar. Nu vill Fiskeriverket dra ned på reningen för att få fart på livet i sjön igen.
Det är första gången en svensk myndighet vill öka utsläppen i en sjö. Det skriver Nerikes Allehanda idag. Förslaget är kontroversiellt och har redan stött på patrull från flera länsstyrelser runt sjön. Men på fiskerifunktionen på länstyrelsen i Jönköping är man inte främmande för förslaget. Något måste göras, säger fiskekonsulenten Anton Halldén.