Många vill betala för alkolås

Nio av tio personer tycker att det skulle vara värt 500 kronor att få ett inbyggt alkolås när de köper en fabriksny bil. Det visar en enkät som Sifo gjort på uppdrag av Motorförarnas helnykterhetsförbund. Men det kan ta tid innan vi får se alkolås i personbilar.
- Vi har länge gjort undersökningar på folks intresse för alkolås, och det har varit stadigt stigande, säger Bo Lönegren, ansvarig för alkolåsprojektet på Vägverket i Borlänge. Men det kan trots det ta lång tid innan biltillverkarna börjar sätta in alkolås i vanliga personbilar. Idag tycker inte bilindustrin att intresset från allmänheten är tillräckligt stort, enligt Bo Lönegren, och han tror att bilägare måste börja fråga efter alkolås för att de ska bli verklighet i personbilar. Om priserna för alkolås ska kunna sjunka så långt som till 500 kronor måste biltillverkarna själva ta fram och installera alkolåsen. Lastbilar och bussar kommer nog att vara utrustade med alkolås inom en nära framtid, tror Bo Lönegren, men när det gäller personbilar skulle det kunna bli aktuellt med spärrar som reagerar på mer än bara alkohol. - Bilen skulle kunna reagera på om man har tagit andra droger, om man är trött, om man är sjuk eller om det finns något annat som kan göra en olämplig som bilförare. Vi har mycket av den här tekniken i bilarna redan, det gäller bara att koppla ihop signalerna, säger Bo Lönegren.