Rättegång mot pappa inledd

Förhandlingar inleddes i dag i hovrätten mot den man som försökt förgifta sin dotter. Arvika tingsrätt dömde mannen i slutet av maj till fyra års fängelse för grov misshandel. En dom som överklagades till hovrätten av både åklagaren och mannen själv.
Åklagaren yrkar i sitt överkagande att mannen ska dömas för försök till mord. Men oavsett brottens rubricering vill han att mannen ska dömas till ett längre fängelsestraff. Som skäl anger åklagaren att mannen vid minst se tillfällen förigftat sin otter med ämndet tramadol, ett morfinliknande smärtstillande medel som vid överdosering ger band annat kramper, andningsproblem och medvetslöshet. Enligt åklagarens uppfattning har pappan varit fullsändigt likgiltig inför konsekvenserna av sitt handlande, vilket innebär att det fanns ett eventuellt uppsåt till försök till mord. Mannen själv har hela tiden förnekat att han skulle vara skyldig och han yrkar på att bli frikänd i hovrätten. I överklagandet hänvisar försvarsadvokaten bland annat till att rådmannen inte var överens med övriga rätten i tingsrättens dom. Rådmannen hade i domen skiljaktig mening och ansåg att det inte kunde anses bevisat att pappan varit den enda person som kunnat förgifta flickan och att åtalet därför skulle ogillas. Eftersom mannen nekar till brott vill han också att det skadestånd på 87.000 kronor som han dömdes att betala sin dotter, ska dras tillbaka.