Senste nytt om olyckan i Hallsberg

Räddningstjänsten i Hallsberg bedömer nu att det inte är någon fara att salpetersyran som läckt ut från en godsvagn kommer att driva in över Hallsbergs centralort.
Det är bara dom boende i området Vingen vid rangerbangården som fortfarande uppmanas att stänga fönster och dörrar. Det är fortfarande oklart om när tågtrafiken från och till Hallsberg kommer igång igen. Enligt Räddningstjänsten ska det inte vara någon fara för att köra på stambanan genom Hallsberg men trafikledningen vid SJ i Hallsberg har ännu inte släppt på tågtrafiken igen. Hur stora förseningar det blir i tågtrafiken är oklart. Men det kommer att röra sig om minst någon timme. Räddningstjänsten har nu ett omfattande arbete med att ta hand om den läckande godsvagnen. När det arbetet kan avslutas är oklart.