Holmen vann i länsrätten

Länsrätten har gett papperstillverkaren Holmen, där bland annat Iggesund Paperboard ingår, rätt till ett skattemässigt avdrag för underskott vid 1997 års taxering.
Domen innebär att Holmens skattekostnad blir lägre än förväntat i år. Resultatet för år 2001 bedöms bli cirka 350 miljoner kronor bättre än beräknat, vilket motsvarande 4 kronor per aktie. Resultateffekten kommer att redovisas under tredje kvartalet.