Kolla vårdköerna på nätet

SKÅNE. Från och med i morgon kommer skåningarna att kunna se de aktuella väntetiderna inom sjukvården, på Region Skånes hemsida. Tjänsten ska ge de boende i regionen större möjlighet att själva påverka när och var de vill få sin behandling.
Till exempel - om väntetiden är lång på den ort du bor, kan du välja en annan ort med kortare väntetid. Meningen är att det ska bli lättare att få en övergripande bild över alla sjukhus i Skåne.