Kaninfarmer granskas

I dagarna kommer samtliga kommuner i länet att få ett brev angående kaninfarmer.
Det är förbundet Djurens rätt som nu riktar in sig på att uppmärksamma de kaninuppfödare som finns runt om i landet.Enligt Djurens rätt finns idag ett tjugotal kända kaninuppfödare i landet men föbundet tror att det kan röra sig om hundratalet. Anledningen till att man gör inventeringen av kaninfarmer i landet är att man på Djurens rätt anser att kaninerna far illa och inte får leva i sin naturliga miljö något som Carina Olsson på förbundet Djurens rätt hävdar strider mot djurskyddslagen. Enligt Olsson finns två typer av kaninuppfödning i Sverige, dels föder man upp kaniner för att använda deras päls och på andra farmer föder man upp kaninerna för köttets skull. Efter inventeringen av kaninfarmer kommer Djurens rätt att gå vidare med frågan till jordbrukverket och jordbruksministern.