Färre självmord bland unga

men samtidigt söker allt fler hjälp efter att de försökt ta livet av sig. - en tendens som både oroar och ger hopp på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Gävle.
Antalet självmord bland unga har nästan halverats sedan slutet av åttiotalet. 1988 var det 144 personer i åldrarna 15-24 år som tog livet av sig. Tio år senare, 1998, hade antalet minskat till 85. Det visar statistik från socialstyrelsen. Men samtidigt är det idag betydligt fler som söker hjälp efter att ha försökt ta livet av sig. Agnés Hultén, överläkare på barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Gävle säger till Radio Gävleborg att det beror på att kunskapen om självmord ökat i samhället och att det idag är mer accepterat att må dåligt.