Försäkringskassan kräver hjälp

Personalen på försäkringskassan i Gävleborgs län blir allt sjukare. På tre år har antalet sjukdagar nästan fördubblats.
Huvudskyddsombuden för försäkringskassorna i Norrland gör nu gemensam sak och begär hjälp från Arbetsmiljöverket. Problemen beror på en större arbetsbelastning. Allt fler blir sjuka och behöver därför försäkringskassans hjälp. Enligt huvudskyddsombudet i Gävleborgs län Benny Jangren finns det bara en lösning, nämligen att anställa mer personal.