För få utbildningsplatser trots lärarbrist

När skolorna nu startar runt om i landet saknas det utbildade lärare på många platser. Men det är inte intresset för läraryrket som det är fel på utan bristen på platser på lärarutbildningarna. Det hävdar Louise Fernstedt, chef för skolsektionen på Kommunförbundet.
– Det är i första hand själva dimensioneringen av utbildningsplatserna som är för liten, säger hon, brist på intresse finns inte. Lika obligatorisk som ”den blomstertid nu kommer” är vid skolavslutningen är rapporterna om lärarbrist vid skolstarten. Fram till år 2005 behövs 70 000 nya lärare i de svenska skolorna men enligt prognoserna kommer endast 33 000 att utbildas. Allra störst är behovet av nya förskollärare till barnomsorgen. Och trots att intresset för lärautbildningen har minskat det senaste året finns det fortfarande för få utbildningsplatser. Förra året fanns 14 000 sökande till de 10 000 platserna på landets lärarhögskolor. Det är kommunerna som har ansvar för skolverksamheten, men på Kommunförbundet skyller man lärarbristen på regeringens politik. – Vi har ju under många år försökt uppmärksamma regeringen på den här situationen,säger Louise Fernstedt. Man måste utöka dimensioneringen av platser. Det är ju ett av statens kvarvarande ansvar för skolan; att förse den med utbildade lärare. Och det är ju bara staten som kan utbilda lärare i dag. Utbildningsminister Thomas Östros avvisar dock kritiken och hänvisar i en kommentar till att regeringen nu gör en specialsatsning på lärarutbildningen. Östros säger också att det viktigaste är att få fler lärare att stanna i skolan och att det är kommunernas uppgift att se till att är att göra yrket attraktivt genom bra löner och arbetsvillkor.
Johan Schmidt