Beslut om Magasin 3 upphävs

Länsrätten går på rederi AB Gotlands linje vad gäller svartbygget vid Magasin 3 i Visby. Enligt länsrätten har inte rederiet någon faktiskt möjlighet att ta bort scenen och kan därför inte heller krävas på några böter. Och därmed upphävs byggnadsnämndens beslut.
Rederi AB Gotland äger fastigheten Magasin 3 i Visby hamn där det i sommar drivits nattklubb och after beach. Fastigheten har arrenderats ut och tre gånger har arrendatorn begärt byggnadslov för utescenen - men fått avslag. Trots det byggde arrendatorn både utescen, förråd och plank. Byggnadsnämnden beslutade då att scenen var ett svartbygge och skulle rivas. OM scenen inte rivits senast den 12 juli skulle dessutom 100 000 kronor betalas i böter - varje vecka. Men byggnadsnämnden riktade inte kraven mot arrendatorn utan mot fastighetsägeren, dvs Rederi AB Gotland. Rederiet uppmanade arrendatorna att riva svartbygget, men inget hände. Och själv ansåg rederiet att det saknade faktiskt möjlighet att riva byggnaden. Idag beslutade länsrätten att ge rederiet rätt. Hade rederiet ingripit och rivit byggnaden hade det förmodligen själva begått ett brott som egenmäktigt förfarande. Och skulle rederiet ha begärt handräckning från kropnofogden, så hade det ändå tagit så lång tid att arrendetiden löpt ut.