MKB har för bra ekonomi

MKB kan bygga 2000 nya lägenheter och rusta upp ytterligare 5000 lägenheter under en fyraårsperiod, utan att höja hyrorna i Malmö. Det hävdar Hyresgästföreningen i södra Skåne.
Idag presenterade Hyresgästföreningen en utredning som pekar på att det kommunala bostadsbolaget MKB kan göra mycket framöver med sina bostäder utan att det drabbar hyresgästerna i form av högre hyror. - MKB har en sån pass stark ekonomi så att det går att genomföra detta. Om de väljer att inte bygga lägenheter till rimliga kostnader så tycker vi att de inte tar sitt ansvar, säger Sven-Erik Rasmusson, som är ekonomichef på Hyresgästföreningen och den som har gjort utredningen. Bland Skånes allmännyttiga bostadsföretag är MKB en av de som har högst hyror och detta påverkar förutom MKB:s 20.000 egna hyresgäster ytterligare 50.000 personer i Malmö, eftersom MKB:s hyressättning är ledande för alla andra hyresbolag. Kommunfullmäktige i Malmö fattade ett beslut tidigare i år om att MKB:s viktigaste uppgift är att erbjuda malmöborna bra hyreslägenheter med rimliga hyror, men samtidigt har kommunfullmäktige också bestämt att fastighetsbolaget ska ha en väldigt stark ekonomi. - Det här behöver de inte ha. Det viktigaste just nu är att byggandet kommer igång och att hyrorna hamnar på en rimlig nivå, säger Sven-Erik Rasmusson.