För låg fosforhalt i Vättern

Fosforhalten i Vättern har sjunkit till alarmerande låga nivåer och gjort den så näringsfattig att fiskbeståndet minskar. Nu vill Fiskeriverket dra ned på reningen för att få fart på livet i sjön igen.
Det här är första gången en svensk myndighet vill öka utsläppen i en sjö. Sedan början av 70-talet har man gjort allt för att minska halten av fosfor i Vättern, eftersom fosfor bidrar till övergödning och till exempel kan orsaka stora blomningar av giftalger. Uppenbarligen har reningen varit effektiv, för effektiv till och med. Istället för övergödd har Vättern blivit näringsfattig och det påverkar hela näringskedjan i sjön. Mindre tillväxt av alger ger i förlängingen mindre och sämre fisk, med lägre fångster för yrkesfiskarna som följd.