Konsumentverket vill att mäklare anmäls

Det är bara 5 procent av alla som anmäler en mäklare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som får rätt. Trots det rekommenderar Konsumentverket missnöjda köpare att göra en anmälan.
Sverker Thorslund är sakkunnig i boendefrågor på verket och han säger att en konsument aldrig någonsin ska stämma en fastighetsmäklare annat än om denne har fått fallet prövet i ARN och inte lyckats få saken avgjord till sin fördel där. Bara 12 av de 224 personer som anmält fastighetsmäklare till Allmänna reklamationsnämnden, alltså bara 5 procent, har fått rätt. Gratis prövning Till skillnad från i en vanlig domstol är det gratis att få sitt ärende prövat i ARN. Sverker Thorslund menar att betydligt fler än de 5 procenten skulle kunna få rätt i ARN, trots att nämnden inte får genomföra några förhör utan grundar sina rekommendationer på skriftlig bevisning. Ta hjälp av konsumentvägledaren Hans rekommendation är att man tar hjälp av kommunens konsumentvägledare och försöker hitta personer, som varit utsatta för samma mäklare och sedan redovisar det för ARN. Högskoleutbildning Sen några år tillbaka ställer Fastighetsmäklarnämnden, som är tillsynsmyndighet för fastighetsmäklare, krav på att mäklare ska ha genomgått någon av de högskoleprogram, som utbildar fastighetsmäklare. Trots det har antalet anmälningar till Fastighetsmäklarnämnden ökat med 20 procent under de senaste tre åren. Svårt att kolla alla mäklare Tina Dellham Carlén, som är vd för Svensk fastighetsförmedling, säger att det är svårt att veta om alla mäklare som är anställda vid förmedlingen gör ett gott jobb.
Catarina Malmsberg