Fp biståndspengar

Folkpartiet fick förra året 1,2 miljoner kronor av skattemedel för att genomföra demokratiska biståndsprojekt i u-länder och Bosnien, men bara hälften av pengarna gick till de tänkta projekten.
Den andra hälften förbrukades i Stockholm av Folkpartiets biståndsadministration. Folkpartiets biståndsorganisation förklarar den höga administrationskostnaden med att de har fasta kostnader för kansli och personal.