Snabbare placering inom äldreomsorgen

För att äldre personer snabbare ska få en plats inom äldreomsorgen kommer Uppsala kommun nu att satsa på en gemensam samordning av boendet.
Idag är det varje kommundel som själv letar platser till äldre och det innebär att en gammal människa kan få vänta i månader på en plats på ett sjukhem eller demensboende. - Idag kan varje kommundel använda sina platser som om de bara var kommundelens egna, när dom egentligen tillhör alla i kommunen, säger Reinhold Höjer som arbetar på kommunstyrelsens kontor i Uppsala. idag är det tjänstemännen i den kommundel där man bor som både fattar beslut om man ska få en plats i ett särskilt boende och sen även letar reda på platsen. Det gör att t ex centrala stadens kommundel kan ha brist på platser på sjukhem medan Luthagen har platser som står tomma utan att man känner till det i Centrala staden. Det här vill Uppsala kommun ändra på. Beslut om en plats ska fortfarande tas i kommunddelen men två personer - som placerats centralt - ska ta över själva utplaceringen. Det gör att man får en överblick över alla lediga platser och snabbare kan placera de gamla.