Filipstads kommun riskerar åtal

Det är länsstyrelsen som anmält kommunen för miljöbrott. Ärendet ska nu utredas av åklagarkammaren.
Orsaken är att gränsvärdena för utsläpp av avloppsvatten från Västerviks avloppsreningsverk överskridits under årets andra kvartal. De syreförbrukande ämnen som släpps ut i vattnet riskerar bland annat att ge upphov till bottendöd i Daglösen. Det här är inte första gången en liknande anmälan görs. Länsstyrelsen har anmält kommunen tre gånger för samma sak under period av ett och ett halvt år.