Brist på returpapper

Det råder stor brist på returpapper i dom svenska pappersbruken. Insamlingen av returpapper har gett sämre resultat än normalt.
För att klara sin produktion måste pappersbruken importera stora mängder returpapper från övriga Europa. Hälften av råvaran vid tillverkning av nytt tidningspapper är just returpapper. Ungefär 600.000 ton samlas in per år från hushåll och arbetsplatser.