Dåligt med hemsidor i Torsås

Många lokala partigrupper saknar information om den lokala politiken på Internet. Det blev resultatet när P4 Kalmar gick ut på Internet och letade lokala sidor. I till exempel Torsås gick det bara att hitta hemsidor hför Moderaterna och Kristdemokraterna.
Det innebär till exempel att kommunens största oppositonsparti, Socialdemokraterna, inte har någon information ute om vilka frågor man ska driva i valet. Enligt Roland Svedestam, partiets toppnamn i Torsås, beror det på att man varken har den tid eller de kunskaper som krävs för att göra en hemsida.