Ny fiskodling i Storsjön

Storsjön kan snart få ytterligare invånare.
Så fort isen är borta vill ett företag börja odla fisk vid Frösöns strand i närheten av Berge. Enligt planerna ska fiskodlingen bestå av två odlingskassar som till att börja med kommer att innehålla regnbågsforell. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att Storsjön är så pass näringsfattig att den tål en fiskodling på platsen. Östersunds kommuns miljö- och byggnämnd kommer att besluta i frågan i morgon.