Region Skåne köper ut anställd

Homosexuell man får omkring 800.000 kronor för att ta tillbaka anmälan om diskriminering.
Region Skåne köper ut en manlig homosexuell anställd för omkring 800.000 kronor. I utbyte tar mannen tillbaka en anmälan som han förra våren gjorde till ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Mannen hävdade i sin anmälan att hans chef intagit en starkt negativ attityd till honom. Detta efter att han vid ett utvecklingssamtal i september 1999 bekräftat att han lever i ett homosexuellt förhållande. Som exempel har han nämnt uteblivna löneförhöjningar som han lovats. Han har också sagt att arbetsgivaren inte vidtagit åtgärder med anledning av att han känt sig pressad och trängd av arbetskamraterna. Uppgörelsen har träffats mellan Region Skånes personalavdelning och Vårdförbundet som är mannens fackliga organisation. Avtalet innebär att mannen får en ersättning som motsvarar 32 månadslöner plus semesterersättning.