Brinkeberg vill bygga på förbjuden mark

Byggnadsnämnden i Vänersborg måste göra ett undantag från detaljplanen för att 15 nya jobb på Brinkebergsanstalten ska kunna skapas.
Det handlar om den nya paviljongen som ska byggas i höst där Brinkebergsanstalten ska behandla fångar som är motiverade att sluta med sitt drogmissbruk. Men byggnaden hamnar delvis på mark som inte får bebyggas. Nu har byggnadsnämnden saken i sina händer och beslut fattas i nästa vecka.