Börsnedgång påverkar kommuner och landsting

Mellan 80 och 90 kommuner och landsting har placerat ungefär 18 miljarder kronor i aktier och räntebärande papper de senaste åren.
Det handlar framförallt om pengar som ska gå till framtida pensionsutbetalningar. Och många har drabbats av börsens kraftiga nedgång. Lidingö, utanför Stockholm, hade tex sparat hela sin pensionspott i aktier och räntebärande papper. Lidingö var en av de kommuner sparat och placerat pengar för hela sitt pensionsåtagande i aktier och ränteobligationer. Pengarna, 600 miljoner kronor, kom från försälningnen av Lidingös energibolag i slutet av 1999. Sedan dess har börserna fallit och besparingen minskat med 67 miljoner kronor kronor i värde. Att förlusten inte är större beror på att den större delen av placeringen - 60 procent - gjordes i ränteobligationer och inte i aktier. Och på kort sikt menar ekonomidirektören Sandro Runström att förlusten inte är något problem för Lidingö kommun.