”Likheter mellan mp och v”

Det finns likheter mellan Peter Erikssons budskap på torsdagen och Gudrun Schymans på onsdagen.
För båda två finns det en skillnad mellan långsiktiga visioner i partiprogrammet och vad som är möjligt att genomföra kortsiktigt. För Peter Eriksson dröjer det till exempel mycket länge innan fängelserna kan tömmas. Både Peter Eriksson och Gudrun Schyman kritiserar Göran Perssons utrikespolitik. Därmed reser de upp ett stort hinder för det regeringssamarbete de vill ha. Alternativet till regeringssamarbete är att göra upp i utskotten. Att fortsätta som under den här valperioden och göra upp i förväg säger Peter Eriksson nej till. Gudrun Schyman gillar inte heller de slutna rummens politik men utesluter inte en fortsättning. Båda vill ha så stort inflytande som möjligt. Tänk om detta mål uppnås bara på samma sätt som hittills, genom att göra upp i förväg. Kommer de ändå att säga nej? Gudrun Schyman sade på onsdagen är att situationen efter ett val är annorlunda än före. Om det är rätt skulle det inte betyda någonting att Göran Persson nu säger nej till att samregera med vänsterpartiet och miljöpartiet. Det kan också betyda att man inte bör fästa sig så mycket vid vad Peter Eriksson och Gudrun Schyman säger i regeringsfrågan nu före valet. Efter valet kan det ju visa sig att Göran Persson föredrar centerpartiet eller något annat borgerligt parti som samarbetspartner. Då står Peter Eriksson och Gudrun Schyman där med sina ministerlistor.
Thomas Hempel